انجام محاکمات الکترونیکی از نوآوری‌های دادگستری در کرمان

انجام محاکمات الکترونیکی از نوآوری‌های دادگستری در کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: انجام محاکمات الکترونیکی و ویدئوکنفرانسی یکی از نوآوری هایی است که در استان کرمان هم به لحاظ وسعت استان و هم اینکه نقل و انتقال زندانیان با خطراتی مواجه است، صورت گرفته است.

این مقام ارشد قضایی اظهار کرد: علی رغم همه محدودیت ها، قوه قضائیه گام های بلندی به سمت توسعه قضایی کشور برداشته و یکی از مشکلاتی که شتاب قوه قضاییه را برای رسیدن به اهداف کم کرده، کثرت مراجعات و رشد چشمگیر ورودی پرونده به قوه قضائیه است.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: از 30 سال قبل تاکنون جمعیت کشور دو برابر اما وروی پرونده ها به قوه قضائیه قریب به هفت برابر و جمعیت کیفری زندان‌های کشور به 6 و نیم برابر افزایش یافته است. هر چند به همین نسبت قضات، کارکنان و فضای اداری قوه افزایش یافته، اما نرخ رشد بالای پرونده ها، همه ظرفیت های ایجاد شده را به خود مشغول ساخته است.

وی افزود: از جمله پیشرفت هایی که قوه قضائیه و از جمله دادگستری استان کرمان در سال های گذشته داشته، استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است و می توان از آن به عنوان یک تحول اساسی یاد کرد که به سرعت، سلامت و اطمینان بخشی فرآیندهای قضایی کمک موثری می کند..

وی افزود: انجام محاکمات الکترونیکی و ویدئوکنفرانسی یکی از نوآوری هایی است که در استان کرمان هم به لحاظ وسعت استان و هم اینکه نقل و انتقال زندانیان با خطراتی مواجه است، صورت گرفته و قاضی مربوطه از طریق الکترونیک محاکمه خود را انجام می دهد.